Ludika Center for Development

Paula Martinez


Ludika er et privat center med særlige kompetencer inden for motorisk udvikling, tidlig indsats og indlæring. Vi kan gøre indsats på de følgende områder:
Sproglig / Kommunikation, Kognitiv / Indlæring, Social / Emotionel, Kropslig / Motorisk / Sensorisk.
Vi arbejder ud fra principperne fra neurovidenskaben og anvender Rodolfo Castillo Morales genoptrænings metode og filosofi.
Vi er et supplement til det offentlige social- og sundhedsvæsen. Alle, der har behov, kan konsultere centeret, også myndighederne.


Smakkegårdsvej 71
2900 Hellerup
28924488
info@ludika.dk