Etisk Råd

Etisk råd

Ønsker du at klage over behandler, der er medlem af Dansk Behandlerforbund indsendes klager skriftligt til Etisk råd.

Klage over en behandler

Som patient til en registreret alternativ behandler (RAB), der er medlem af Dansk Behandlerforbund, vil du kunne klage over den behandling, du har fået hos vores medlem, herunder over manglende overholdelse af vores regelsæt for god klinisk praksis.

Af regelsættet fremgår følgende:

Dansk Behandlerforbunds etiske regler skal styrke og udbygge forsvarlig professionel klientbehandling og sikre et godt kollegialt forhold mellem medlemmerne. RAB, og Basismedlemmer også kaldet Behandleren forpligter sig til Dansk Behandlerforbunds etiske regler og skal handle efter disse.

Dansk Behandlerforbunds klageorgan betegnes “Etisk Råd”, og består af minimum tre uvildige medlemmer, alle med en sundhedsfaglig baggrund.

Klage over Dansk Behandlerforbund

Du kan ikke klage over afgørelser truffet af en forening vedrørende registreringsordningen til Sundheds- og Ældreministeriet eller anden administrativ myndighed, da denne opgave skal varetages af RAB-godkendte foreninger.

Ønsker du, at anmelde en forenings administration af RAB-ordningen, kan dette ske til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Styrelsen for Patientsikkerhed vil som godkendelsesmyndighed vurdere, om oplysningerne giver anledning til at reagere over for foreningen. Som anmelder vil du ikke blive betragtet som part i sagen, og du vil derfor heller ikke automatisk modtage orientering om udfaldet af styrelsens overvejelser.

Klage over Styrelsen for Patientsikkerhed

Du kan ikke klage over Styrelsen for Patientsikkerheds afgørelser vedrørende registreringsordningen til Sundheds- og Ældreministeriet eller anden administrativ myndighed. Til gengæld kan du altid klage til Folketingets Ombudsmand over Styrelsen for Patientsikkerheds sagsbehandling, afgørelser og behandling af borgerne.

Sådan klager du

Hvis du ønsker, at klage over et medlems manglende overholdelse af vores regelsæt for god klinisk praksis jf. ovenstående, så skal du sende en mail til Etisk Råd på klage@danskbehandlerforbund.dk 

Bemærk, at du ikke kan klage hvis hændelsesforløbet er mere end 2 år gammel.

En klage kan fx vedrøre: 

  • Undersøgelse, diagnose og behandling
  • Information om og samtykke til behandling
  • Journalføring
  • Behandlerens tavshedspligt m.m.

Mailens skal indeholde følgende oplysninger:

  • Dato for behandlingens udførelse
  • Fulde navn og kontaktoplysninger på klager (dig)
  • Navn og gerne kontaktoplysninger på behandleren
  • Kliniknavn og adresse på behandlingsstedet
  • Hvilken behandling fik du og detaljeret beskrivelse af hændelsesforløbet og evt. fotos

 

Du kan forvente bekræftelse på modtagelse af din klage inden for 5 hverdage, med undtagelse af skolerens ferier og helligedage, hvor foreningen holder lukket. 

Dansk Behandlerforbund tilstræber en hurtig sagsbehandling på 4-8 uger, afhængig af:

behov for yderligere oplysninger og retursvar hertil
inddragelse af eksterne parter med dit samtykke og retursvar hertil

Alle klager behandles under skærpet tavshedspligt, hvor alle involverede har underskrevet en fortrolighedsattest.

Læge:
Mille Mosegaard

Formand

Fysioterapeut:
Louise Feldtmose

Næstformand

Skolelærer og Fysioterapeut:
Søs Hougaard

Medlem

Tilføj din overskrift her