Historien

Dansk Behandlerforbund er opstået på grund af behovet for en politisk bracheorganisering af det alternative sundhedsområde med en innovativ og imødekommende tilgang, for bedst at kunne opnå indflydelse. Behovet for denne brancheorganisering var at finde hos såvel uddannelsesinstitutioner, uddannede behandlere i job eller som selvstændige erhvervsdrivende samt studerende.

Foreningen blev dannet den 9. juli 2007, under navnet Brancheforeningen for Terapeuter og i 2010 omdøbt til Dansk Behandlerforbund, hvorefter foreningen valgte at udvide sit engagement og strategi.