Faq

Hvis du har spørgsmål, kan du finde svar her.
  1. Start med at registrere dig
  2. Vælg her efter dit medlemskab 
  3. Følg vejledning til at betale.

Hvis du har brug for at blive guidet over telefon, er du velkommen til at ringe til os mandag-torsdag 10-16.

Det gør du ved at købe et medlemskab for hver faggruppe du ønsker at fremgå under. Dansk Behandlerforbunds medlemspris ligger langt under markedsprisen og gør det netop muligt at tilkøbe flere medlemsskaber. Vores hjemmeside ligger højt på søgemaskiner med de mest kendte søgeord, og det gør din markedsføring værdifuld for dig og din virksomhed. 975,- for et års markedsføring er en god og billig investering for at blive set af mange nye kunder, samarbejdspartnere, arbejdsgivere, leverandører m.m.

Dit medlemsskab  fornyes helt automatisk d. 1/1 (eller første bankdag herefter) hvert år indtil det opsiges.

Du opsiger et medlemsskab ved at maile til info@danskbehandlerforbund.dk senest 14 dage inden udløb af dit kontingent. Herefter modtager du en mail med bekræftelse på din opsigelse, og du vil ikke længere fremgå eller være registreret som medlem. jf. købsbetingelser. 

Ved opsigelse af medlemskab slettes medlemskabet inden for 14 dage fra henvendelsen. Det er således ikke muligt at ønske sletning af et medlemskab på en bestemt dato, alle ophør af medlemskab vil blive slettet indenfor 14 dage fra vi modtager din opsigelse.

Det er ikke muligt, at få penge retur ved opsigelse af kontingent.

Hvis du ønsker at ændre dit nuværende medlemsskab fra fx et elevmedlemskab til et M-medlemsskab, eller et medlemsskab uden forsikring til et medlemsskab med forsikring, skal du opsige dit nuværende medlemsskab og købe et nyt. Læs evt. punkt 4 om hvordan du opsiger dit medlemsskab.

Man bliver ikke RAB-godkendt men RAB-registreret, Dansk Behandlerforbund registrerer, at du er uddannet alternativ behandler og opfylder uddannelseskravene, for Styrelsen for Patientsikkerhed. Herefter kan du kalde dig RAB registreret: (Titel) Eks.: RAB registreret massør.

Styrelsen for Patientsikkerhed godkender ikke behandlere, uddannelser eller skoler.Hvis Styrelsen for Patientsikkerhed, på din hjemmeside ser, at du kalder dig RAB-godkendt kontakter de dig i din E-boks, og beder dig fjerne det. Det er vildledende markedsføring, og kan straffes med bøde.

Når du køber/ansøger om RAB medlemskab hos Dansk Behandlerforbund skal dit kommende medlemskab og uddannelsespapirer først gennemgåes hos sekretariatet for at sikre at du opfylder alle krav til RAB registreringen. Dette arbejde forsøger vi at gøre så hurtigt som muligt og bestræber os på at gøre dette inden for få dage såfremt alle oplysninger er tilgængelige. Dit medlemskab kan først blive aktivt efter sekretariatet har gennemgået det uploadede uddannelsemateriale. Dit køn vil først blive trukket når det gøres aktivt.  

Du må som akupunktør ikke udføre nåleakupunktur på Thorax efter 30/6-2024, hvis ikke du har en sundhedsmæssig uddannelse på min 660 timer hvoraf 250 timer skal omfatte akupunktur, og derud over har været på et 3 dages sikkerhedskursus vedr. nåleakupunktur på Thorax.

Du skal som akupunktør skal have et specifikt sikkerhedskursus vedr. nåleakupunktur på Thorax, for at kunne udføre akupunkturbehandling på thorax? Dette kursus er et krav fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Du finder kurserne her: https://first-8.dk/foerstehjaelpskursus/foerstehjaelpskursus/akupunktur/ 

OBS! Det er ikke muligt at tage disse kurser hos andre udbydere eller på anden måde få dispensation.

Du skal efterfølgende registreres som nåleakupunktør på en liste hos Styrelsen for Patientsikkerhed, hvor du skal uploade dokumentation for gennemført sikkerhedskursus og uddannelse. 

OBS! Dette har intet med RAB registreringen at gøre, og derfor gælder kravet til alle, der udfører akupunktur behandling på thorax. Du kan registrere dig på listen her: https://stps.dk/da/registrering/naaleakupunktur-paa-brystkassen/registrering/

OBS! Hvis du er dansk autoriseret fysioterapeut, jordemoder eller sygeplejerske skal du have gennemført sikkerhedskurset af 1 dags varighed.

Nåleakupunktur på brystkassen uden sikkerhedskursus må alene udføres af:

  • læger og kiropraktorer eller personer, som udfører akupunktur på brystkassen som led i offentlig sygehusbehandling.

 

Læs mere her: https://stps.dk/da/registrering/naaleakupunktur-paa-brystkassen/

Har du en autorisation som sundhedsfaglig f.eks. sygeplejerske, fysioterapeut, etc. og samtidig har et behandlingssted, hvor du tilbyder alternativ behandling SKAL du registreres som sundhedsfagligt behandlingssted, da STPS har besluttet at registrere alle offentlige og private sundhedsfaglige behandlingssteder. Du vil herefter være underlagt STPS’s tilsyn.

Såfremt du er autoriseret sundhedsperson, SKAL din klinik registreres som sundhedsfaglig behandlingssted selvom du i forvejen er RAB registreret. RAB registreringen har ikke noget at gøre med registreringen som sundhedsfagligt behandlingssted.

Behandlingsstederne skal forstås som selvstændig virksomhed, hvor autoriserede sundhedspersoner udfører, eller har ansvaret for behandling, genoptræning, sundhedsfremme mm. Det vil sige, at har du en klinik, hvor en ansat har en autorisation, så skal klinikken registreres.

Behandlingssteder hvor behandling udføres af en person, som ikke er autoriseret sundhedsperson, ikke skal registreres som et sundhedsfagligt behandlingssted.

Dvs. har du ikke en autorisation, men udfører alternativ behandling, så skal klinikken ikke registreres.

Du kan som sundhedsautoriseret person fraskrive din autorisation frivilligt og dermed som udgangspunkt ikke være omfattet af denne registreringsordning. MEN det er vigtigt at understrege, at fraskriver du dig din autorisation, må du ikke længere anvende den sundhedsautoriserede titel eller udføre behandling, der er forbeholdt autoriserede sundhedspersoner. Dvs. er du eksempelvis sygeplejerske og fraskriver dig din autorisation, må du ikke længere arbejde som sygeplejerske.

Du kan registrere dit behandlingssted her: https://stps.dk/da/registrering/behandlingssted/