Folkene bag

Bag enhver succesfuld brancheforening findes nogle ildsjæle, som brænder for en fælles sag. Disse ildsjæle findes der flere af i Dansk Behandlerforbund, og de er grunden til vores eksistens og succes. Fælles for disse Ildsjæle er, at de leverer et stykke værdifuldt frivilligt arbejde, til gavn for vores medlemmer og vores brancheforening.

Et stort frivilligt administrativt og monotomt arbejde dræber ofte ildsjælenes vigtige engagement, hvorfor brancheforeninger ofte opleves hurtigt at miste disse essentielle personer. I Dansk Behandlerforbund er vi bundet op på den nyeste administrative teknologi, som gør at vores ildsjæle kan koncentrere sig om at skabe succes for vores medlemmer, og dermed også for sig selv.

Dansk Behandlerforbund værdsætter sine ildsjæle og arbejder intensivt på at skabe optimale forhold for ildsjælenes fortsatte engagement og ildhu.

Brænder du også for en fælles sag, som du ønsker at synliggøre og arbejde for, så lad os støtte op om dig og din sag. Kom og vær med i vores værdifulde team af ildsjæle.

 

Mads Abel

formand - branchepolitisk talsmand

“Jeg er uddannet akupunktør, manuel behandler og smerteterapeut. Derud over arbejder jeg som Ambulanceredder. 

Jeg har haft min egen klinik i flere år. Men har idag mere fokus på formandsarbejdet i DBF. Jeg brænder for, at vi som forening kan tilbyde vores medlemmer gode fordele. Jeg brænder for, at vi som forening kan hjælpe vores medlemmer med have styr på regler, forsikringer, GDPR osv. så medlemmerne hurtigt kan få fokus på det de gerne vil nemlig at behandle en masse klienter.”

Brian Mosegaard

næstformand - uddannelsespolitisk talsmand

“Jeg er uddannet lærer, og jeg brænder for uddannelse i alle aspekter. Mere uddannelse, uddannelse til alle og ikke mindst kvalitet i selve uddannelserne
I Dansk Behandlerforbund har jeg særlig fokus på de uddannelseskrav der stilles til registreringsordningen RAB under Styrelsen for patientsikkerhed, samt Skats uddannelseskrav til momsfritagelse af alternativ behandling.


Skal vi i branchen for alternativ behandling tages alvorligt af det etablerede behandlingssystem og bredt i befolkningen, må vi nødvendigvis have vores uddannelsesinstitutioner for alternativ behandling akkrediteret. Dette bør, i en eller anden form, være i undervisningsministeriets regi, således at de enkelte institutioner kan søge om en fælles akkreditering. Det kunne fx være ud fra de rammekriterier, der allerede findes for private uddannelser under Undervisningsministeriet.
Noget grundlæggende i det offentlige uddannelsessystem er metodefrihed i undervisningen, og denne frihed skal naturligvis også gælde i den private uddannelsessektor. Uddannelser skal alene bedømmes af uddannelsesfagkompetente, som fx undervisningsministeriet, og ikke af andre styrelser, eller andre uden kompetencer i undervisning, set i forhold til de didaktiske og pædagogiske udfordringer, der bør og skal overvejes inden og under al undervisning. Dette vil jeg arbejde for som udnævnt uddannelsespolitisk talsmand for Dansk Behandlerforbund.”

Dorthe Wiedenbien

bestyrelsesmedlem - sekretariatssekretær

”Under min uddannelse som fodplejer søgte jeg om optagelse i en brancheforening for fodplejere og den modtagelse jeg fik, skal jeg sent glemme. Den var nemlig ikke særlig rar, idet jeg kom fra en net-baseret skole, og det var der ingen forståelse for. Heldigvis fik jeg senere kontakt med Dansk Behandlerforbund, og det er jeg rigtig glad for. Menneskene jeg mødte, var åbne, imødekommende og interesserede i at arbejde for nogle uddannelses- og efteruddannelsesmuligheder. Og ikke mindst; de ville hjælpe mig, da jeg havde brug for hjælp! Jeg føler derfor, at det er et naturligt og vigtigt bidrag, at være aktiv i Dansk Behandlerforbund, hvorfor jeg også stolt takkede ja til at være Ildsjæl for fodplejerne.

Jeg vil deltage aktivt og positivt i Dansk Behandlerforbunds medlemsnetværk, hvor alle, uanset uddannelse, vil blive taget godt imod af mig, for ingen har ret til at føle sig mere værd end andre! Jeg vil arbejde for gode efteruddannelses- og kursusmuligheder for fodplejerne, samt bidrage til gennemsigtighed på fodplejernes uddannelsesområde. Jeg har længe følt, at det stort set var umuligt, at gennemskue de mange uddannelsesinstitutioner, som alle synes, de er bedre end andre, og det brænder jeg for at tage fat på. Jeg synes, at vi skylder de mange uddannelsesinteresserede en ordentlig og fair oplysning, så vi kan begrænse, at så mange vælger forkert, med ofte store økonomiske og personlige omkostninger til følge. Ligeledes vil jeg arbejde for at fodplejere kan opnå tilskud af Sygesikring Danmark, og dette kan kun lade sig gøre gennem en brancheforening, som åbner op og skaber lige mulighed for fair konkurrence. Mit motto er: ”Vi kan hvad vi vil – hvis vi gider, og det gør vi.”

Jacob Serup Ludvigsen

ildsjæl for massørerne

“Som lægeeksamineret fysiurgisk RAB massør, brænder jeg for at højne fagligheden indenfor faget.

 Jeg er fortaler for at massage som behandling bliver anerkendt til fulde af sundhedsvæsnet og SygesikringDanmark, således at der kan henvises og gives tilskud.

 Jeg sætter en stor ære i at de artikler, behandlingsforme, teknikker jeg fremmer i mine opslag er saglige og har evidens for effekt.

 Jeg synes massage som behandlingsform har så mange facetter, hvilket er skønt, men jeg bliver samtidig så trist når jeg ser opslag og artikler proklamere at nu kan de kurere det ene eller at ”massage som behandlingsform er noget fis”. At evidensen bare springes over, og bare griber en tilfældig konklusion.

 Jeg er oprindelig uddannet ungdomspædagog i 2006, tog massør uddannelsen i 2011 og har bygget videre på min viden lige siden, bla. med medicinsk akupunktur, powermedic laser og et hav a massagekurser således at jeg her i 2020 opnåede nok viden til at blive RAB registreret massør. Jeg har drevet min egen praksis siden 2012.”

Jacob
Maj, Ildsjæl

Maj Mosegaard

Leder for skolegruppen

”I Dansk Behandlerforbund banker mit hjerte selvsagt for private uddannelsesinstitutioner. Jeg mener, at der hersker en helt urimelig og unfair konkurrence mellem den private og offentlige uddannelsessektor, og dette går både ud over den danske skatteyder, samt ud over kvaliteten generelt. Konkurrence er sundt, også på uddannelsesområdet. 

Jeg vil arbejde for, at danske privatuddannelser får en fair og gratis mulighed for at opnå en eller anden form for akkreditering under undervisningsministeriet, så private uddannelsesinstitutioner har samme mulighed for at skabe forbrugeren tryghed omkring en uddannelsesstandard, som på en tilsvarende offentlig uddannelse fx mellem en kosmetolog- og kosmetikeruddannelse, fodpleje- og fodterapeutuddannelse m.m.

Et fair og ordentligt akkrediteringssystem for privatuddannelser under Undervisningsministeriet vil sikre en minimumsstandard, åbne op for en sund konkurrence mellem det offentlige og private uddannelsesområde, samt vil sikre forbrugeren af privatuddannelser en uvildig og ordentlig klagemulighed. Det er ofte set, at forbrugere af privatuddannelser, er ladt helt alene med store økonomiske følger, hvis privatuddannelsen ikke har kunne leve op til det forbrugeren var stillet i udsigt, og dette finder jeg helt urimeligt, samt skadeligt for hele den danske uddannelsessektorens renomé.

Ligeledes vil jeg arbejde for, at de private uddannelsesinstitutioner samarbejder, så vi kan flytte noget politisk, og jeg finder Dansk Behandlerforbund, som den bedste platform til dette samarbejde.

Hvis det skal lykkes for mig, at forbedre den ulighed som hersker, sikre forbrugeren m.m., har jeg brug for at vi står sammen som en stærk enhed, og jeg har brug for, at vi hjælper hinanden med at få indflydelse på vores fremtid.

Du kan forvente af mig, at jeg vil bidrage ærligt, fordomsfrit og positivt til et godt og udbytterigt samarbejde. Jeg vil dele ud af min erfaring og viden, og hjælpe det bedste jeg kan, men jeg vil også forvente at du selv bidrager.

I Dansk Behandlerforbunds netværk af helt forskellige skoler er vi alle positive og blander os ikke i hinandens måde at gøre tingene på. Vores forskellighed har beriget os alle og vores nære samarbejde har tilført os alle flere studerende. Jeg glæder mig til også at byde dig og din uddannelsesinstitution velkommen til Dansk Behandlerforbunds ressourcestærke netværk af privatskoler, som kun ønsker succes for hinanden og branchen.”

Susan Wichmann

bestyrelsesmedlem - kasserer