Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling

Generalforsamling 2024

Indkaldelse til generalforsamling den 12. januar 2024 kl. 10.00

Deltagelse kræver tilmelding pga. organisering af faciliteter, bespisning og øvrig forplejning. 

Generalforsamling forventes at blive afholdt på adressen, Søndergade 33, 9320 Hjallerup. 

Tilmelding skal ske til info@danskbehandlerforbund.dk senest d. 22. december 2023.

Bemærk at din tilmelding er bindende, og vil blive pålagt et NoShow tillæg på 100,- ved udeblivelse eller afbud indenfor 24 timer pga. udgifter til forplejning og evt. lokaleleje.

Indkaldelse ifølge vedtægter:

Pkt. 1) Valg af dirigent

Pkt. 2) Valg af referent

Pkt. 3) Valg af stemmetællere

Pkt. 4) Formandens beretning og udvalgsberetninger

Pkt. 5) Det reviderede regnskab fremlægges

Pkt. 6) Der stemmes om det reviderede regnskab

Pkt. 7) Kontingentfastsættelse for det følgende år

Pkt. 8) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Pkt. 9) Valg af medlemmer til Etisk Råd plus en suppleant

Pkt. 10) Valg af ekstern revisor

Pkt. 11) Indkomne forslag, skal være sekretariatet i hænde senest d. 22. december 2023.

Pkt. 12) Eventuelt