Visionen

Det er Dansk Behandlerforbunds vision at skabe det bedste rum for en faglig udvikling med en positiv kritisk favnende og nysgerrig tilgang til ny viden. Dansk Behandlerforbund vil være såvel behandlernes og privatskolernes foretrukne brancheforening, fordi vi har brug for hinanden, lærer af hinanden og udvikle os med hinanden, – og fordi vi omfavner forskellighed. 

Værdierne

Dansk Behandlerforbunds kerneværdier er:

Missionen

Det er Dansk Behandlerforbunds mission at differentiere sig ved aktivt og gennemsigtigt at skabe rum for en fordomsfri positiv og imødekommende ånd, hvor alle aktive medlemmer af Dansk Behandlerforbund vil kunne opnå et udviklende og udbytterigt tværfagligt samarbejde.