Foreningen optager medlemmer under de behandlingsområder Skat betegner/ godkender som “anden egentlig sundhedspleje” efter momslovens §13 stk. 1. Dette er fx fodpleje, massage, akupunktur, zoneterapi, kostvejledning m.m. Læs evt. mere her: Skats Ny Styresignal

Medlemskabets varighed

Dit medlemskontingent er gældende for et år/ 365 dage og fornyes helt automatisk hvert år, indtil du opsiger dit medlemskab. Bemærk at du skal opsige dit medlemskab senest 14 dage før din fornyelse, så husk at sætte din kalender op til at påminde dig. Læs evt. mere i vores købsbetingelser.

Procedure for optagelse

For at kunne købe et medlemskab, skal du starte med at gennemlæse hele denne informationsside om de forskellige medlemskaber og uddannelseskrav.

Det er vigtig, at du giver dig god tid til at studere de forskellige medlemskaber inden du tilmelder dig, da du på tro og love aktivt skal acceptere, at du har læst og forstået vores medlemskaber. Vi gør opmærksom på, at det er strafbart, at udgive sig for at opfylde nedenstående statslige uddannelseskrav uden dokumentation herfor. Dansk Behandlerforbund foretager jævnlige stikprøvekontroller af RAB, A og B medlemskaber, og uberettigede medlemskaber vil blive anmeldt til Sygesikring Danmark, Skat, Sundhedsstyrelsen og Tryg forsikring. 

Find dine uddannelsesbeviser frem og tæl dine timer i de forskellige fag. Alle uddannelsesbeviser skal være opgivet i fag og timer eller lektioner, for at være gældende i følge dansk lovgivning. Hvis du fortsat er i tvivl om hvilket medlemskab du skal vælge, i forhold til de uddannelser du kan dokumentere, kan vi anbefale, at du kontakter sekretariatet på info@danskbehandlerforbund.dk, eller ringer og får vejledning.

Bemærk at hvis du ønsker at være medlem i flere behandlergrupper, så skal du købe et medlemskab for hver behandlergruppe du ønsker at være registreret under. Det er således ikke muligt at være fx RAB-godkendt med to eller flere behandlingsformer, med kun ét medlemskab! Dit registrerede medlemskab er det gældende. Du behøver dog ikke at købe mere end en forsikring, da din forsikring dækker alle de ydelser du er uddannet til at udbyde indenfor foreningen brancheområder.

Når du kender dit medlemskab, skal du herefter registrere dig på vores hjemmeside. Dette gør ved at gå til “Bliv medlem” i menuen.  

Efter registrering skal du vælge dit medlemskab og betale, og du har nu købt et års medlemskab. 

Der udbydes flg. medlemskaber:

A medlemskab

Kan opnås af behandlere med danske sundhedsuddannelser der er udøvende indenfor foreningens behandlingsområder, og som minimum opfylder alle SKATs generelle uddannelseskrav til momsfritagelse under ”anden egentlig sundhedspleje”:

Pris: 975,- DKK årligt

B medlemskab

Er for behandlere der er uddannede med danske sundhedsuddannelser men som ikke eller delvist opfylder Skats uddannelseskrav.

Pris: 975,- DKK årligt

RAB medlemskab

For fodplejere, massører, zoneterapeuter og akupunktører

Medlemskab som RAB (Registreret Alternativ Behandler) og som minimum opfylder alle Sundhedsstyrelsens uddannelseskrav til at kunne blive ”RAB-godkendt”:

En sundhedsmæssig uddannelse med både teori og praksis på sammenlagt minimum 660 undervisningstimer eller lektioner (min. 45 minutters varighed) bestående af:

RAB medlemskab ved e-learning

En sundhedsmæssig uddannelse med både teori og praksis på sammenlagt minimum 660 undervisningstimer eller lektioner (min. 45 minutters varighed) bestående af:

Pris: 1.475,- DKK årligt

Læs her om Sundhedsstyrelsens meddelelse om e-learning: E-learning uddannelse og RAB-godkendelse

Bemærk i øvrigt: For at være RAB medlem har du pligt til at efteruddanne dig i henhold til “Bekendtgørelsen om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere”. Foreningen stiller krav om at du tager dansk efteruddannelse i dit hovedfag inden for hvert 5. år, og at du kan påvise dette via et kursusbevis. Foreningen vil foretage jævnlige stikprøvekontroller for at sikre uddannelseskravene opfyldes.

Bemærk, at du hos Dansk Behandlerforbund kun betaler 500,- årligt! for at være RAB registreret.

Elevmedlemskab 

Elev-medlemskab Pris 175,- DKK. Årligt!

Elever/studerende på en af Dansk Behandlerforbund skoler kan opnå gratis elev-medlemskab af Dansk Behandlerforbund.

I praksis foregår dette ved, at man først køber et E-medlemskab, og derefter mailes straks, og indenfor max 14 dage til kasserer@danskbehandlerforbund.dk. I mailen skal fremgå dette:

Pengene vil herefter blive returneret indenfor 14 dage afhængig af ferier og helligdage.

Medlemskab for uddannelsesinstitutioner

Uddannelses-medlemskab Pris 975,- DKK. Årligt!