Uddannelsesinstitutioner

Nederst findes en oversigt over de private uddannelsesinstitutioner, der er medlem af Dansk Behandlerforbund (DBF).

Hvis du er indehaver af en uddannelsesinstitution indenfor Dansk Behandlerforbunds brancheområder, og ønsker forbedring på et eller flere af nedenstående mærkersager, så bliv medlem af Dansk Behandlerforbund. Alle skoler er velkommen i Dansk Behandlerforbund!

Der er mange fordele som skolemedlem hos Dansk Behandlerforbund. Et skolemedlemskab koster kun 995,- om året, og dette er endda fradragsberettiget. Endvidere kan du købe en erhvervsforsikring til kun 299,- om året, og som dækker alle dine ansatte og elever på skolen.

Som skolemedlem vil dine studerende også kunne få et gratis elev-medlemskab i et år. I dette år kan dine studerende blandt andet møde andre studerende, og kan via vores forum, sparre med hinanden og hente viden der kan hjælpe i deres studie, kommende karriere m.m. 

Når dine studerende er færdiguddannede kan de købe ligeledes købe et medlemskab fra kun 975,- om året, erhvervsforsikring til kun 299,- om året, RAB medlemskab til kun 500,- om året m.m. Dette betyder, at dine færdiguddannede er fremtidssikret med både tryghed, viden, netværk, forsikring, PR-marketing m.m.

Du får også adgang til et lukket forum for skoler, hvor du kan hente viden, poste indlæg og sparre med dine kolleger m.m. 

Ligeledes kan du som skolemedlem frit og ubegrænset benytte vores flotte PR-materiale herunder journalkort, aftalekort m.m., og disse kan selvfølgelig benyttes af både dig, dit personale og dine studerende. Du skal dog være opmærksom på at vores PR-materiale eller referencer til Dansk Behandlerforbund ikke må bære præg af at DBF har “godkendt”, “anerkendt” eller anden ordlyd, der kan foranledige kunder til at tro, at Dansk Behandlerforbund på nogen måde har blåstemplet din uddannelse. Dansk Behandlerforbund godkender ikke skoler, da vi mener, at dette hører under Undervisningsministeriet for en uvildig og kompetent godkendelse. Jf. evt. vores nedenstående mærkesager. For ikke at overtræde dette kan du evt. istedet markedsføre dig med at du er “medlem af”, og hertil knytte vores logo, hvor du evt. linker til Dansk Behandlerforbunds hjemmeside for at verificere dit medlemskab overfor dine kunder.

Som skolemedlem får du også mulighed for at deltage i vores hyggelige netværksmøder med spisning og uvurderlig vidensdeling samt online møder.

Læs mere om os og dine mange fordele i vores brochuremateriale, og kom og være med i en innovativ, positiv og engageret netværksgruppe af helt forskellige privatskoler, der ikke blander sig i hinandens måde at gøre tingene på, men istedet respekterer, vidensdeler og lærer af vores spændende forskelligheder, og som alle har det til fælles, at vi ønsker indflydelse på vores fremtid!

Her følger nogle af Dansk Behandlerforbunds mærkesager for de private uddannelsesinstitutioner:

  1. Lige mulighed for at få sin uddannelse akkrediteret (kvalitetsbedømt) af undervisningsministeriet uanset om man er offentlig eller privat
  2. Lige mulighed for at kunne klage over sin uddannelse, og dermed, at kunne opnå samme fair mulighed for en uvildig klagebehandling/procedure hos Undervisningsministeriet, uanset om man tager en privatuddannelse eller offentlig uddannelse
  3. Lige mulighed for at få sin uddannelse SU-godkendt uanset om man er offentlig eller privat
  4. Lige mulighed for adgang til offentlige tilskudsmidler på uddannelsesområdet uanset om man er offentlig eller privat
  5. Uvildig RAB-godkendelse af uddannelsesinstitutioner, og heraf lige adgang til behandlingstilskud og fair konkurrence
  6. Fair og lige konkurrencemulighed mellem de offentlige- og private uddannelsesudbydere
  7. Fair og lige bedømmelse af SKAT til anden egentlig sundshedspleje uanset om man er offentlig eller privat uddannelsesudbyder