RAB Kropsterapeut

RAB Kropsterapeut

500.00 kr. / År

Når du køber dette RAB medlemskab i Dansk Behandlerforbund, bliver dit medlemskab sendt til gennemgang hos sekretariatet, før medlemskabet kan aktiveres og offentliggøres. Når dine beviser er gennemgået, vil vi aktivere medlemskabet. Medlemskabet er derfor først aktivt, når du modtager dit bevis. Beløbet bliver først trukket, når medlemskabet aktiveres. Det er derfor helt afgørende, at du har oploadet alle dine uddannelsesbeviser til din profil, før medlemskabet kan aktiveres.

Et medlemskab som RAB (Registreret Alternativ Behandler) opfylder som minimum alle Styrelsen for Patientsikkerheds uddannelseskrav, til at kunne blive ”RAB-registreret”  Dvs. du har en sundhedsmæssig uddannelse med både teori og praksis på sammenlagt minimum 660 undervisningstimer eller lektioner (min. 45 minutters varighed) bestående af:

250 timer eller lektioner i det primære fagområde (behandlingsform) med eksamen
Anatomi, fysiologi og sygdomslære med eksamen
Basal sundhedslovgivning herunder autorisationslovenes bestemmelser om forbeholdt virksomhed.
Klinikvejledning og klientbehandling
Psykologi
Præsentation af andre alternative behandlingsformer.

Med den uploadede dokumentation skal du kunne dokumentere ovenstående krav.

Bemærk i øvrigt: For at være RAB-medlem har du pligt til at efteruddanne dig i henhold til “Bekendtgørelsen om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere”. Foreningen stiller krav om, at du tager dansk efteruddannelse i dit hovedfag inden for hvert 5. år, og at du kan påvise dette via et kursusbevis. Foreningen vil foretage jævnlige stikprøvekontroller, for at sikre uddannelseskravene opfyldes. Al efteruddanelse skal uploades og registreres på din profil under punktet efteruddannelse.

Læs mere om procedure og krav for RAB registrering

Købsbetingelser